ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ


Εκμετάλλευση και θάνατος κρύβονται πίσω από τη νόμιμη και την παράνομη εμπορία ζώων. Ένα εμπόριο που αποφέρει τεράστια χρηματικά κέρδη στους ανθρώπους που το εξασκούν, απόλυτα συγκρίσιμα με αυτά από την εμπορία όπλων και ναρκωτικών. Ένα ματωμένο εμπόριο που δεν θα πάψει να υπάρχει, όσο υπάρχει ζήτηση από τους καταναλωτές.